DOOR-TO-DOOR:

  • kontakt tylko z instruktorem,
  • odbieramy kursanta spod domu i odwozimy we wskazane przez miejsce*

*dotyczy Gdyni, Sopotu, miejscowości ościennych (np. Rumia, Reda, Kazimierz, Rewa, Mechelinki, Pierwoszyno, Kosakowo, Suchy Dwór, Łężyce, Koleczkowo, Bojano, Chwaszczyno – o możliwości zapytaj przed zakupem!)

KANDYDAT:

  • posiada profil kandydata na kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji:
    należy złożyć wniosek z załącznikami: orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii, zdjęciem oraz pisemną zgodą opiekunów prawnych w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 18 lat

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA PO ZDANYM EGZAMINIE:

  • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem motocykla i autobusu,
  • ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny,
  • wyżej wymienione pojazdy z przyczepą lekką (DMC do 750kg),
  • motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat,
  • pojazdy określone dla kat. AM

CENA

30h lekcyjnych (45minut) zajęcia teoretyczne w tym 4h lekcyjne zajęć z pierwszej pomocy

W CENIE!

30h zajęć praktycznych (1h/60minut)

W CENIE!

jazdy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-22

zapisanie kursanta na egzamin państwowy

W CENIE!

możliwości rozpoczęcia i zakończenia szkolenia praktycznego w dowolnym miejscu

W CENIE!

Egzamin wewnętrzny (teoria i praktyka)

W CENIE!

Materiały szkoleniowe

W CENIE!

Ubezpieczenie NNW

W CENIE!

CENA CAŁEGO KURSU

3000 zł