KURS PODSTAWOWY KATEGORII A1

Zapraszamy do podjęcia kursu podstawowego w trybie stacjonarnym lub online. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w systemie tygodniowym przez doświadczonych wykładowców. Zajęcia praktyczne prowadzone są 7 dni w tygodniu. Szkolenie będzie odbywać się na motocyklu CBR 125R

KANDYDAT:

  • posiada profil kandydata na kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji: należy złożyć wniosek z załącznikami: orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii oraz zdjęciem,
  • ma ukończone 16 lat (wymagana zgoda opiekuna prawnego przy podjęciu nauki przed 18 rokiem życia).

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA PO ZDANYM EGZAMINIE:

KATEGORIA A1

  • motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
  • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
  • pojazdy z kategorii AM
  • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

CENA

30h lekcyjnych (45minut) zajęcia teoretyczne w tym 4h lekcyjne zajęć z pierwszej pomoc

W CENIE!

20h zajęć praktycznych (1h/60minut)

W CENIE!

Egzamin wewnętrzny (teoria i praktyka)

W CENIE!

Materiały szkoleniowe

W CENIE!

Ubezpieczenie NNW

W CENIE!

CENA CAŁEGO KURSU

2200 zł