KURS PODSTAWOWY KATEGORII A2

Zapraszamy do podjęcia kursu podstawowego w trybie stacjonarnym lub online. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w systemie tygodniowym przez doświadczonych wykładowców. Zajęcia praktyczne prowadzone są 7 dni w tygodniu. Szkolenie będzie odbywać się na motocyklu Honda CB500F.

KANDYDAT:

 • posiada profil kandydata na kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji: należy złożyć wniosek z załącznikami: orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii oraz zdjęciem,
 • ma ukończone 18 lat.

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA PO ZDANYM EGZAMINIE:

KATEGORIA A2

 • motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  – moc do 35 Kw
  – stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg
  – nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla
 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW
 • pojazdy z kategorii AM
 • zespół pojazdów – powyższe pojazdy połączone z przyczepą – tylko w Polsce

CENA

30h lekcyjnych (45minut) zajęcia teoretyczne w tym 4h lekcyjne zajęć z pierwszej pomoc

W CENIE!

20h zajęć praktycznych (1h/60minut)

W CENIE!

Egzamin wewnętrzny (teoria i praktyka)

W CENIE!

Materiały szkoleniowe

W CENIE!

Ubezpieczenie NNW

W CENIE!

CENA CAŁEGO KURSU

2300 zł