PRZYŚPIESZONY KURS NA PRAWO JAZDY KATEGORII B

Do kursu może przystąpić osoba, która uzyska profil kandydata na kierowcę (PKK) z Wydziału Komunikacji na podstawie wniosku z załącznikami:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii,
  • zdjęcie,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych – dodatkowy wymóg dla osób, które rozpoczynają kurs przed ukończeniem 18 roku życia.

KURSY PRZYSPIESZONE NA PRAWO JAZDY OBEJMUJĄ:

  • Nieograniczoną liczbę zajęć teoretycznych w tym indywidualne konsultacje z wykładowcą na prośbę kursanta –  rozszerzony  autorski program nauczania stosowany od początku prowadzenia zajęć w zakresie kursów przyspieszonych, ma on za zadanie przedstawić ogólne przepisy wynikające z kodeksu ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wybraną kategorią prawa jazdy.
  • Profesjonalny i rozszerzony zestaw materiałów szkoleniowych.
  • Zajęcia praktyczne odbywające się codziennie lub w terminach dostosowanych indywidualnie do potrzeb kursanta.

CENA

Obejmuje 5 tygodni!

30h lekcyjnych (45minut) zajęcia teoretyczne w tym 4h lekcyjne zajęć z pierwszej pomoc

W CENIE!

30h zajęć praktycznych (1h/60minut)

W CENIE!

jazdy od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6-22

Egzamin wewnętrzny (teoria i praktyka)

W CENIE!

Materiały szkoleniowe

W CENIE!

Ubezpieczenie NNW

W CENIE!

CENA CAŁEGO KURSU

3400 zł