Aby zapisać się na kurs prawa jazdy kandydat jest zobowiązany uzyskać ze swojego starostwa lub urzędu miasta
(zgodnie z miejscem zameldowania) profil kandydata na kierowcę (PKK)

Regulamin Nauka Jazdy Zbyszek -> (kliknij i pobierz)

Oświadczenie – zgoda rodziców -> (kliknij i pobierz)

 

Wymagane dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie
 • aktualne zdjęcie (takie jak do dowodu)
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna, paszport)
 • numer pesel
 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania na stronie lub w urzędzie (kliknij i pobierz)
 • zgoda rodziców/opiekuna (dokument jest wymagany dla osób niepełnoletnich)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w kursie prawa jazdy
  ( osoba która nie ukończyła 18 lat, może przystąpić do szkolenia za pisemną zgodą rodziców
  lub opiekunów na 3 miesiące przed ukończeniem 18-tego roku życia)

Posiadając te dokumenty należy udać się do wydziału komunikacji w celu wygenerowania numeru PKK