Przed kursem prawa jazdy zawsze trzeba przejść obowiązkowe badania lekarskie u lekarza specjalisty. Naszym kursantom polecamy lekarzy z okolicy. Poniżej znajdziesz listę lekarzy wraz z ich adresami oraz danymi kontaktowymi.

Lekarze medycyny pracy do prawa jazdy w Gdyni

Poniżej wskazani lekarze mogą przeprowadzić badanie lekarskie na wszystkie kategorie: A, A1, A2, B, B automat, C, C+E, D oraz D+E. Zgłaszając się do lekarza, proszę wskazać, że będzie się kursantem Nauki Jazdy Zbyszek.

 1. Lek. Wojciech Wieczorek (Obłuże)
 2. Lek. Krzysztof Łukasik (Pogórze)
 3. Lek. Waldemar Zakowicz (Oksywie)

Co po wizycie u lekarza medycyny pracy?

Z orzeczeniem wydanym przez lekarza oraz ze swoim aktualnym zdjęciem udajemy się do swojego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego po numer PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Dopiero z numerem PKK możemy zapisać się na wybrany kurs prawa jazdy.

Badania lekarskie i psychotesty do kat. C i C+E w Gdyni

Warto pamiętać, że do kategorii C i C+E wymagane są nie tylko badania lekarskie, ale także psychotesty na wybraną kategorię oraz kierowcę zawodowego. Komplet (badanie lekarskie + psychotesty) można wykonać w Pracowni Psychologicznej zlokalizowanej niedaleko gdyńskiego PORD-u. Przy rejestracji proszę powołać się na naszą szkołę, Naukę Jazdy Zbyszek. Kontakt przez telefon (+48 501 385 415 lub +48 511 957 744) oraz przez stronę internetową poradni: https://psycholog-badania.info.

Co po wizycie u lekarza na kat. C i C+E?

Mając już orzeczenie lekarskie oraz psychotesty na kategorię oraz kierowcę zawodowego, należy wyrobić 2 zdjęcia (jak do dowodu) oraz z badaniami i zdjęciami udać się do Wydziału Komunikacji po odbiór PKK i PKZ.

Dlaczego badania lekarskie są wymagane?

Ustawa o kierujących pojazdami określa, że każdy kandydat na kierowcę musi przejść badania lekarskie, aby była pewność, czy nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do prowadzenia pojazdu. Te przepisy opierają się na założeniu, że pewne schorzenia lub zaburzenia mogą znacząco wpłynąć na zdolność kierowcy kierowania pojazdami. Badania te są wymagane nie tylko przed uzyskaniem prawa jazdy, ale również w określonych sytuacjach podczas jego odnawiania lub w przypadku konieczności oceny stanu zdrowia kierowcy po wystąpieniu określonych problemów zdrowotnych.

Sprawdź choroby wykluczające prawo jazdy.

Stan zdrowia kierowcy ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nie tylko jego samego, ale także innych uczestników ruchu drogowego. Problemy takie jak ograniczenia widzenia, choroby serca, choroby układu oddechowego, zaburzenia neurologiczne, czy nawet tymczasowe stany, jak zmęczenie czy zażywanie niektórych lekarstw, mogą znacząco obniżać zdolność do skupienia się na drodze, reakcję na nieprzewidziane sytuacje czy ogólną kontrolę nad pojazdem. Właśnie dlatego badania medyczne przed uzyskaniem prawa jazdy koncentrują się na szerokim spektrum ocen zdrowotnych. Obowiązkowe jest badanie wzroku oraz szereg pytań dotyczących chorób przewlekłych. Lekarze medycyny pracy oceniają stan kandydatów w kontekście szerokiej gamy potencjalnych problemów zdrowotnych, aby upewnić się, że przyszły kierowca, który otrzyma uprawnienia do prowadzenia pojazdu, będzie w stanie zrobić to bezpiecznie dla siebie i innych.

Ile kosztuje badanie lekarskie na prawo jazdy?

Badanie lekarskie kosztuje zawsze 200 zł – jest to kwota przyjęta ustawowo (wskazana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia). Koszt ten obejmuje nie tylko badanie, ale również wydanie orzeczenia, z którym musimy udać się do wydziału komunikacji.

Szczegółowe aspekty badań medycznych dla kandydatów na kierowców

Jak wygląda badanie lekarskie przed prawem jazdy? Co konkretnie weryfikują badania lekarskie na prawo jazdy? Sporządziliśmy wykaz tego, co najczęściej sprawdza lekarz medycyny pracy.

Wzrok i korekcja

 • Szkła kontaktowe i okulary korekcyjne to powszechnie akceptowane środki korygujące wzrok, umożliwiające wielu osobom spełnienie wymagań wzrokowych niezbędnych do bezpiecznego kierowania pojazdem. Ważne jest, aby podczas badania wzroku używać zwykle stosowanej korekcji, co pozwala lekarzowi na ocenę rzeczywistej zdolności widzenia w warunkach drogowych.
 • W przypadku stwierdzenia potrzeby używania okularów lub soczewek kontaktowych, informacja ta zostanie odnotowana w orzeczeniu lekarskim, co zobowiązuje kierowcę do ich noszenia podczas jazdy. Więcej na ten temat piszemy w artykułach Prawo jazdy a wada wzroku oraz Czy daltonista może zrobić prawo jazdy.

Słuch i koordynacja ruchowa

 • Badania słuchu mogą być wymagane, aby upewnić się, że kierowca jest w stanie słyszeć sygnały dźwiękowe, które są kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze. Osoby używające aparatów słuchowych powinny mieć je na sobie podczas testów, aby ocenić ich skuteczność w kontekście prowadzenia pojazdu.
 • Testy koordynacji ruchowej i równowagi są istotne, ponieważ zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki drogowe jest krytyczna dla bezpiecznego kierowania pojazdem. Te testy mogą obejmować zadania wymagające precyzyjnej koordynacji ruchów rąk i nóg, jak również ocenę równowagi.

Dokumentacja medyczna i orzeczenia

 • Osoby z chorobami przewlekłymi lub innymi stanami zdrowia wymagającymi regularnego monitorowania są zobowiązane do dostarczenia aktualnych zaświadczeń lekarskich potwierdzających ich stan zdrowia. Dokumenty o stanie zdrowia mogą obejmować wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEG, RTG, czy inne dokumenty medyczne istotne dla oceny zdolności do bezpiecznego prowadzenia pojazdu.
 • Osoby niepełnosprawne powinny natomiast dostarczyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Po zakończeniu wszystkich wymaganych badań, lekarz orzecznik sporządza dokumentację medyczną, która jest podstawą do wydania orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdem. W orzeczeniu tym może zostać odnotowane, że kandydat na kierowcę nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych lub też mogą zostać wskazane określone ograniczenia.

Co zabrać na badania lekarskie do prawa jazdy?

Przygotowując się do badań lekarskich niezbędnych do uzyskania prawa jazdy lub jego odnowienia, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie i zabranie ze sobą wszystkich niezbędnych dokumentów oraz przedmiotów. Na badanie powinniśmy zabrać:

 • Dowód osobisty – jako podstawowy dokument tożsamości, niezbędny do identyfikacji osoby poddającej się badaniu.
 • Gotówka – ważne jest posiadanie przy sobie gotówki, ponieważ nie wszystkie placówki medyczne lub lekarze przeprowadzający badania akceptują płatności bezgotówkowe. Lepiej być przygotowanym na ewentualność braku terminala płatniczego.
 • Okulary lub soczewki kontaktowe – jeśli na co dzień korzystasz z korekcji wzroku, zabierz je ze sobą, aby przeprowadzić badanie wzroku w warunkach zbliżonych do tych podczas prowadzenia pojazdu.
 • Aparaty słuchowe – osoby, które na co dzień korzystają z aparatów słuchowych, powinny mieć je przy sobie, aby lekarz mógł ocenić ich słuch w realistycznych warunkach.
 • Stare prawo jazdy – jeśli posiadasz już prawo jazdy i podchodzisz do badań w celu jego odnowienia, zabranie dokumentu może być wymagane. Pomaga to w ocenie, czy zachodzi potrzeba dodatkowych badań związanych ze zmianami w stanie zdrowia.
 • Dokumentacja medyczna – osoby cierpiące na choroby przewlekłe lub mające inne istotne z punktu widzenia prowadzenia pojazdów schorzenia, powinny zabrać ze sobą wszelką dokumentację medyczną. Może to obejmować zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, czy informacje o przebiegu leczenia, które pomogą lekarzowi orzecznikowi w dokładniejszej ocenie stanu zdrowia.

Zabranie wymienionych przedmiotów i dokumentów zapewni płynność procesu badania i pomoże uniknąć niepotrzebnego stresu czy ewentualnych komplikacji związanych z brakiem niezbędnych do jego przeprowadzenia informacji.