KURS PODSTAWOWY KATEGORII C

Zapraszamy do podjęcia kursu podstawowego w trybie online. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w systemie tygodniowym przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy posiadają doświadczenie jako zawodowi kierowcy. Zajęcia praktyczne prowadzone są 7 dni w tygodniu na samochodach marki DAF LF 220.

KANDYDAT:

 • posiada profil kandydata na kierowcę (PKK) w Wydziale Komunikacji: należy złożyć wniosek z załącznikami: orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wybranej kategorii oraz zdjęciem,
 • ma ukończone 21 lat,
 • posiada prawo jazdy kategorii B.,
 • jest w odpowiednim stanie psychicznym i fizycznym, potwierdzonym orzeczeniem lekarskim.

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA PO ZDANYM EGZAMINIE:

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka),
 • zespół pojazdów – powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg),
 • pojazd z kategorii AM,
 • ciągnik rolniczy – tylko w Polsce,
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce,
 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce.

CENA

20h lekcyjnych (45minut) zajęć teoretycznych

W CENIE!

30h zajęć praktycznych (1h/60minut)

W CENIE!

Egzamin wewnętrzny (teoria i praktyka)

W CENIE!

Materiały szkoleniowe

W CENIE!

Ubezpieczenie NNW

W CENIE!

CENA CAŁEGO KURSU

3800 zł